પાલીતાણા

પાલીતાણા સારું તીર્થ છે
Read More →

ઉજ્જૈન

ઉજ્જૈન મા અવંતિકા પાર્શ્નાથ ભગવાન છે અવંતિકા ભગવાન ઉજ્જૈન મા ચમત્કારીક છે
Read More →

મક્શીજી

મક્શીજી મોટું તીર્થ છે મક્શીજી મા પાર્શ્વનાથ ભગવાન છે માંક્શીજી મા 52 ડેરી છે
Read More →

Girnaar Tirth – Shree Neminathji Pratima

    Courtesy – Pritiben       ✿ भगवान नेमिनाथ की प्रतिमा का इतिहास ✿ प्रभु सागर, २४ तीर्थंकरों (गत चोविसी) के पिछले युग के ३ रे तीर्थंकर, जम्बुद्वीप में, भारत क्षेत्र की भूमि पर पूर्ण सर्वोच्च ज्ञान (केवलज्ञान) प्राप्त किया | ज्ञान प्राप्त करन...
Read More →