પાલીતાણા

પાલીતાણા સારું તીર્થ છે palitana

About the Author

Leave a Reply

*

captcha *